ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ( วิชาการดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม ) Welcome to Phetphadungweingchai school เปิดรับสมัคร ครูวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา*** ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา *** ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา *** ครูเอกวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สนใจติดต่อ 077-431953 (ติดต่อด้วยตนเอง)
ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดรับ-ส่ง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 01 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/63 28 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/63 28 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/63 28 มิ.ย. 63
กำหนดรายงานตัวนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 10 พ.ค. 63
กำหนดรายงานตัวนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 และปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 10 พ.ค. 63
การรายงายตัวนักเรียนใหม่และการลงทะเบียนนักเรียนเก่า ในระดับประถมศึกษาปีที่5 และระดับประถมศึกษาปีที่6 04 พ.ค. 63
การรายงายตัวนักเรียนใหม่และการลงทะเบียนนักเรียนเก่า ในระดับประถมศึกษาปีที่3 และระดับประถมศึกษาปีที่4 04 พ.ค. 63
การรายงายตัวนักเรียนใหม่ และการลงทะเบียนนักเรียนเก่า ในระดับประถมศึกษาปีที่1และระดับประถมศึกษาปีที่2 04 พ.ค. 63
เลื่อนงานบัณฑิตน้อย 01 พ.ค. 63
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ