ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายปรีชา เทพนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอมรา เทพนวล
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวปรียนันท์ เทพนวล
ผู้จัดการ

นางจำเนียร ดิษณะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุเชษฐ์ ดิษฐราชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางระวิวรรณ วงศ์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางบุญเทอด ลอยใหม่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2