ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (อ่าน 112) 04 ส.ค. 63
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (อ่าน 104) 22 ก.ค. 63
จุดรับ-ส่ง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย (อ่าน 146) 01 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/63 (อ่าน 140) 28 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/63 (อ่าน 131) 28 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/63 (อ่าน 131) 28 มิ.ย. 63
กำหนดรายงานตัวนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 223) 10 พ.ค. 63
กำหนดรายงานตัวนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1 และปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 210) 10 พ.ค. 63
การรายงายตัวนักเรียนใหม่และการลงทะเบียนนักเรียนเก่า ในระดับประถมศึกษาปีที่5 และระดับประถมศึกษาปีที่6 (อ่าน 235) 04 พ.ค. 63
การรายงายตัวนักเรียนใหม่และการลงทะเบียนนักเรียนเก่า ในระดับประถมศึกษาปีที่3 และระดับประถมศึกษาปีที่4 (อ่าน 220) 04 พ.ค. 63
การรายงายตัวนักเรียนใหม่ และการลงทะเบียนนักเรียนเก่า ในระดับประถมศึกษาปีที่1และระดับประถมศึกษาปีที่2 (อ่าน 216) 04 พ.ค. 63
เลื่อนงานบัณฑิตน้อย (อ่าน 166) 01 พ.ค. 63
หลักสูตรที่โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยเปิดสอน ระดับประถมศึกษา (อ่าน 144) 01 พ.ค. 63
หลักสูตรที่โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยเปิดสอน ระดับอนุบาล (อ่าน 133) 01 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 153) 01 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 147) 01 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนเข้าใหม่ทุกชั้นเรียน (อ่าน 93) 01 พ.ค. 63
รับสมัครครูเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 346) 22 ต.ค. 62
รับสมัครครูเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 296) 22 ต.ค. 62
รับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 306) 22 ต.ค. 62
รับสมัครครูเอกวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 324) 22 ต.ค. 62
คอร์สส่งเสริมพัฒนาการช่วงปิดภาคเรียน ระดับประถมศึกษา 1-3 วันที่ 15-25 ต.ค.62 (อ่าน 287) 09 ต.ค. 62
คอร์สส่งเสริมพัฒนาการช่วงปิดภาคเรียน ระดับประถมศึกษา 4-6 วันที่ 15-25 ต.ค.62 (อ่าน 268) 09 ต.ค. 62
คอร์สส่งเสริมพัฒนาการช่วงปิดภาคเรียน ระดับปฐมวัย 1-3 วันที่ 15-25 ต.ค.62 (อ่าน 282) 09 ต.ค. 62
รายละเอียดช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน 2562 (อ่าน 285) 09 ต.ค. 62
รับสมัครครู​ ดนตรีไทย​ 1อัตรา​ (อ่าน 602) 28 ม.ค. 62
รับสมัครู​ ภาษาอังกฤษ​ 1​อัตรา​ (อ่าน 532) 28 ม.ค. 62