ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักศึกษาชั้นปี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานีครุศาสตร์ ที่ให้เกียรติ รร.เพชผดุงเวียงไชย เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาชั้นเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ (Open Approach )ชั้นป.1/4(IEP) และ ป.3/4 (IEP Native)
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2563,13:25   อ่าน 100 ครั้ง