ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายปรีชา เทพนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปรัชญา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลด้านการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/02/2011
ปรับปรุง 06/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 552822
Page Views 770116
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี คนเก่ง พว. ศิลปะตถกรรม ณ จ.ระนอง
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,16:29   อ่าน 42 ครั้ง

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยเลขที่ 29 หมู่ 3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-431202,077-431953   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
webmaster