คณะผู้บริหาร

นายปรีชา เทพนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-8662416

นางสาวปรียนันท์ เทพนวล
ผู้จัดการ

นายสุเชษฐ์ ดิษฐราชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0894703402