เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชอนุบาลเพชรผดุงเวียงไชย
                     โรงเรียนอนุบาลเพชรผดุงเวียงไชย           เลื่องชื่อลือไกลคู่เมืองไชยา
                 แหล่งรวมของเด็กใฝ่ใจในการศึกษา           มุ่งมั่นพัฒนา คงอยู่คู่ฟ้าเมืองไทย
 
 
เพลงเพชรผดุงเวียงไชย
                    เพชร แข็งแกร่งมีค่าสง่าสวย             ล้วนมากด้วยมีราคาค่าเหลือล้น
                    ผดุง   ไว้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ปวงชน     จงอดทนสู้งานปานเพชรงาม
                    เวียง   คือถิ่นที่พักเป็นศักดิ์ศรี          ทุกคนมีที่อยู่เป็นหลักฐาน
                    ไชยา  นี้เป็นถิ่นที่อันตระการ            ตั้งมานานเคียงคู่สู่ราษฎร์เอย