รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
เลขที่ 29 หมู่ 3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี   ตำบลเวียง  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
เบอร์โทรศัพท์ 077-431202,077-431953 เบอร์แฟกส์ 077-431953
Email : phetphadung29@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :